xanənişin

xanənişin
sif. <fars.> Evdən bayıra çıxmayan, gününü evdə keçirən, daim evdə olan, adamlar arasına çıxmayan. Xanənişin adam. Xanənişin etmək – birinə cəza olaraq evdən kənara çıxmağa, cəmiyyətə qarışmağa icazə verməmək, yaxud hər hansı bir səbəbə görə camaat arasına, evdən bayıra çıxa bilməməsinə səbəb olmaq. <Qətibə xatun Səba xanıma:> <Qızıl Arslan> qazıları, ruhaniləri, əyanları və vəzirləri həbsə alır, sürgünə göndərir, xəlifə tərəfindən təsdiq edilən padşahı xanənişin edir(di). M. S. O.. Xanənişin olmaq – hər hansı bir səbəbə görə gününü evdə keçirmək, evdən bayıra çıxa bilməmək, xarici aləmlə əlaqəni kəsmək. <Gülsümün> atası da o qədər qocaldı ki, daha gözləri qüvvətdən düşüb, başmaq tikməyə qadir olmayıb xanənişin oldu. Ə. H.. Xanənişin olmuş (f. sif.) Molla Qasım bir dəfə bir yığıncağa getmişdi. S. S. A..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • xanənişin — f. evdən bayıra çıxmayan, heç yerə getməyən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • da — 1. «Daha» sözünün canlı dildə işlənən ixtisar forması olub «a» uzadılaraq deyilir. Da sənə nə deyim. – Padşah Əhmədi Çekkaşdan xəbər aldı: – Da nəyin qaldı? Əhmədi Çekkaş dedi: – Da sağlığın! (Nağıl). 2. (də) 1. Danışan şəxsin məsələyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qərəm — I (Culfa, Qarakilsə, Naxçıvan, Ordubad, Şahbuz, Şərur) həmişə, daim. – Mənim oğlum qərəm qulluxdadı (Şərur); – Ordan qərəm su gedəcəx’ (Ordubad); – Boyəhməddilər qərəm bırdadı (Culfa); – Mən qərəm avçılığnan məşğul oluram (Şahbuz) II (Meğri)… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • diltəng — sif. <fars.> köhn. Ürəyi sıxılmış, könlü daralmış, kədərli, qəmgin, məyus. Diltəng etmək – ürəyini sıxmaq, kədərləndirmək, təngə gətirmək. Dinməz və söyləməz oturmağımız məni diltəng etdiyinə görə <dərvişlə> söhbət başlamaq qəsdi ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”